Trots op onze school

Wat vindt u belangrijk als u voor uw kind(eren) een basisschool zoekt? Dat de school een kinderopvang heeft en op loopafstand ligt?  Of dat het onderwijs goed is? Wij zijn er trots op dat we het allebei kunnen bieden.

Al sinds 1958 is onze school actief. Samen met Korein Kinderplein vormen wij SPIL-centrum Burghplan. Samen bieden we kinderen van nul tot dertien jaar alle kansen om zich te ontwikkelen, in een prettige en veilige omgeving. Een zogenaamde ‘sluitende aanpak’. Kinderen voelen zich lekker op SPIL-centrum Burghplan en de ouders zijn bijzonder tevreden. Dat vertaalt zich in het aantal leerlingen. De verwachting was dat de school zou krimpen, maar het aantal leerlingen is de afgelopen jaren juist gegroeid. Ouders kiezen bewust voor SPIL-centrum Burghplan, vanwege het mooie gebouw, de rust en de sfeer maar zeker ook de goede leerresultaten. De cito-scores van basisschool Beppino Sarto liggen bijvoorbeeld nu al vijf jaar op rij boven het landelijk gemiddelde.

Soepele overgang

Met Korein heeft het SPIL-centrum een goede partij in huis voor dagopvang, naschoolse opvang en peuterwerk. Korein werkt in de peutergroepen met een methode die basisschool Beppino Sarto in groep 1 en 2 gebruikt. Daardoor verloopt de overgang van de peuteropvang naar de basisschool heel soepel. De pedagogisch medewerkers van Korein overleggen ook met de leerkrachten van de basisschool, zodat de laatsten al op de hoogte zijn van wat kinderen kennen en kunnen als ze instromen in groep 1.
Continu rooster

Basisschool Beppino Sarto werkt met een zogenaamd continurooster. Iedere dag hebben de leerlingen les van half negen tot half drie, dus ook op woensdag en vrijdag. Volgens de directeur is een continurooster ideaal voor huishoudens waarbij beide partners werken. Bovendien heeft de school het overblijven in eigen beheer; teamleden houden toezicht tijdens de middagpauze. Dat zorgt voor rust. Een ander pluspunt is de eigen bibliotheek, met een uitgebreide collectie met leuke en leerzame boeken. Daardoor krijgen kinderen lol in het lezen. Verder profileert de school zich met techniekonderwijs. Logisch, want de technieksector in de regio Eindhoven schreeuwt om talent.

Actieve ouders

Dat Beppino Sarto een goede afspiegeling is van de buurt, is mede te danken aan ouders: de bijzonder actieve medezeggenschapsraad en de hulpouders van verschillende werkgroepen. Maar misschien nog wel de beste reclame kwam van de Onderwijsinspectie. De inspecteur strooit zelden met complimentjes, maar was heel positief over ons onderwijs. De ouders zijn enthousiast. Het is dus helemaal niet zo raar dat de school gestaag groeit.

 

U kiest natuurlijk de basisschool die het best bij u en uw kind past. Een  echt beeld van een school krijgt u pas na een bezoek. Kom daarom vooral eens langs, een gesprek en een rondleiding zijn altijd mogelijk.
 

Trots op onze school

Heeft u een afspraak gemaakt? Lees dan nog wat ons tot trotse school maakt


Gouden regels

  • Veiligheid (fysiek, mentaal), openheid en sfeer - respect, welbevinden, open communicatie en structuur
  • Doelgericht, opbrengstgericht, planmatig werken en differentiatie
  • Doorgaande lijn van groep 1 t/m 8: m.b.t. het leerstofaanbod, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfstandigheidsbevordering en de afstemming met peuterwerk (vroeg- en voorschoolse educatie ofwel VVE) en kinderopvang
  • Ouderbetrokkenheid: in de medezeggenschapsraad (MR), werkgroepen, het ouderinitiatief, boek-uitleen, Veilig Leren Lezen thuis, huiswerkbegeleiding, inloopochtenden, themabijeenkomsten, thema-afsluitingen, etc.
  • Blijven ontwikkelen: individuele scholing en teamscholing op sociaal-emotioneel, pedagogisch en didactisch gebied

Lees er meer over in de schoolgids

Trots op ons team
Onze medewerkers van jong tot oud brengen elke dag het beste van zichzelf mee naar school.
Maak kennis met ons team elders op de website.

Trots op onze leerlingen
Onze school heeft de leukste, liefste, sociaalste en leergierigste leerlingen van de wereld! Wat zij vinden van de school leest u ook op onze website.

Trots op de schakelklas 
Sinds schooljaar 2007-2008 heeft onze school een schakelklas. De schakelklas is bedoeld voor kinderen die een achterstand hebben op het gebied van taal en waarvan we verwachten dat zij met extra ondersteuning (in de schakelklas) deze achterstand versneld kunnen inlopen. 

Trots op de huiswerkklas 
Voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 bestaat de mogelijkheid om op donderdag na schooltijd, van 14.30 uur - 15.15 uur op school het opgegeven huiswerk te maken.
Dit gebeurt onder begeleiding van een leerkracht.