De medezeggenschapsraad

Voor het goed functioneren van de medezeggenschapsraad (MR) is het van groot belang dat als u problemen, vragen of ideeën heeft, u dit bij de MR meldt. Hiermee kan de MR vervolgens aan de slag, want de MR is er ook voor u!

Dit kan via het postvak van de MR in de koffiekamer of per mail MR-BeppinoSarto@skpo.nl Natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken op het schoolplein.

De huidige MR bestaat uit ouders en teamleden:     
Ouders: Iris Basantram (voorzitter), Diana Geerings en Linda Vriens
Team: Ted Luiten en Ashley Verschueren, Arjanne Sturm
                                            
Vergaderdata 2022-2023:
Maandag 12 september 2022
Maandag 14 november 2022
Maandag 23 januari 2023
Maandag 27 maart 2023
Maandag 15 mei 2023