Ouders

Handige website, boeken en meer...

Samen met uw kind - sociale media Om uw kind echt te kunnen helpen moet u weten waar u kind op internet ‘rond hangt’ en wat het daar meemaakt. Dat lukt het beste als u zelf een keer gaat gamen, minecraften, habbohotel speelt en op Facebook rond neust. Heel veel plezier. Deze lijst met handige websites, boeken en meer over kinderen & social media is samengesteld door het Ouderinitiatief van basisschool Beppino Sarto. Websites voor ouders en kinderen • Mediaopvoeding | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) • Checklist: je kind veilig online - VPN.nl • Netwerk Mediawijsheid • JM Ouders - Dé site voor ouders van kinderen tussen 4 en 16 jaar • Home (mediaenmaatschappij.nl) • Kijkwijzer Websites voor kinderen/jeugd • Ikbenoffline Ganzenbord (mediaenmaatschappij.nl) • Helpwanted | Home • Meldknop.nl - Iets vervelends gebeurd op internet? Boeken • Focus! - Justine Pardoen; Dit boek behandelt een actueel probleem dat steeds nijpender lijkt te worden, getuige het toenemend aantal vragen hierover op ouderavonden, forums en websites. Regels stellen werkt niet. Zeggen dat je kind zich anders moet gedragen ook niet. Je moet het slimmer doen! Namelijk door een gesprek op gang te brengen. Dat kan, mits je de juiste vragen stelt. Zó leer je je kind focussen. • Soci@l kids, je kind op social media – Marlies Slegers; Een verhelderend en praktisch boek voor ouders die de virtuele wereld van hun kinderen beter willen begrijpen. Want hoe zelfstandig ze ook lijken: ze hebben je wel degelijk hard nodig. In het echte leven én in de virtuele wereld.  

Uitleeninformatie

De Bibliotheek op Spilcentrum Burghplan Spilcentrum Burghplan heeft sinds mei 2013 een eigen bibliotheek voor de kinderen van de basisschool. Sinds oktober 2019 heeft korein binnen ons spilcentrum een eigen uitleenpunt gekregen met boeken speciaal gericht op baby's en peuters.   De kinderen kunnen hier boeken lenen voor thuis en voor gebruik op school. Openingstijden Maandag (gr. 4 t/m 8) en dinsdag (gr. 1-2 & 3) van 8.30 – 10.30 uur. De uitleenmomenten worden begeleid door biebmoeders. Maandag en donderdag (korein baby's en peuters) van 14:30 – 15:00 uur. De uitleenmomenten worden begeleid door een pedagogisch medewerker. Bibliotheekpasje Alle kinderen hebben een schoolbibliotheek-pasje gekregen. Het schoolpasje kan alleen onder schooltijd worden gebruikt en wordt door de leerkracht op school bewaard.  Alle baby's en peuters hebben een bibliotheek-pasje gekregen. Het pasje wordt bij korein door de pedagogisch medewerkers bewaard.  Aantal boeken De kinderen mogen maximaal 3 boeken lenen uit de schoolbibliotheek. Extra boeken kunnen worden geleend in de centrale vestiging in de Witte Dame (Emmasingel 22). Voor openingstijden en informatie kunt u terecht op de site http://www.bibliotheekeindhoven.nl Uitleentermijn De boeken kunnen 3 weken worden geleend. Daarna kan de leentermijn met 3 weken worden verlengd. Dit kan door de boeken op school opnieuw te scannen, maar verlengen kan ook thuis via ‘mijnbibliotheek’ op www.bibliotheekeindhoven.nl. U kunt ook gebruik maken van de smartphoneapp ​Bibliotheek Eindhoven. Voor verlengen is het pasnummer voor nodig. Ouders van de basisschoolleerlingen kunnen bij het pasnummer opvragen bij Juffrouw Marie-José. Terugbrengen De kinderen van groep 1-2 leveren de boeken op maandag in. Onder de kapstok staat een bak bij iedere groep waar de tasjes ingezet kunnen worden. Op dinsdag mogen de kinderen nieuwe boeken lenen. Groep 3 t/m 8 leveren de boeken in en lenen op maandag en dinsdag als de bibliotheek open is. Op andere dagen kunnen de boeken ingeleverd worden in de inleverbus. Herinnering via e-mail Als de uitleentermijn bijna verstreken is, wordt er een e-mail verstuurd met het verzoek om de boeken in te leveren. We gaan ervan uit dat iedereen zich houdt aan de uitleentermijn en zorgvuldig omgaat met de boeken. Informatie en contact Op maandag en dinsdag zijn er biebmoeders aanwezig om vragen te beantwoorden en de kinderen te helpen met lenen. Voor verdere vragen over de bibliotheek kunt u terecht bij: Marie-José Swart (leerkracht en leescoördinator op school) m.swart@skpo.nl of Annely Kesseleer (media coach, bibliotheek Eindhoven) a.kesseleer@bibliotheekeindhoven.nl