Schooldocumenten

Alle informatie over onze school en waar wij voor staan kunt u terugvinden in onderstaande documenten.

- Schoolgids
- SchoolOndersteuningsProfiel 
- Koerskaart
- Gedragscode
- Anti-Pestprotocol

 

We besteden veel aandacht aan taal, rekenen en lezen, maar dit zijn niet de enige vakken op onze school.
We besteden daarnaast ondere andere aandacht aan techniekonderwijs, cultuuronderwijs en ook verkeersveiligheid.
Op welke wijze we hier vorm aan geven kunt u terugvinden in onderstaande plannen.
- Cultuurplan
- Techniekplan
- Verkeersplan