Leerlingenzorg

De leerlingenzorg neemt op onze school een belangrijke plaats in. De coördinatie hiervan is in handen van twee interne begeleiders, Winnie van Baren (di, wo, do, vr) en Sanne Bijsterveld de Wert. 

Samen met de groepsleerkrachten, soms ondersteund door een medewerker van een begeleidingsdienst, stemmen zij het onderwijs af op de behoeften van de kinderen. Dit zogenaamde 'beredeneerde aanbod' wordt in plannen vastgelegd. Het uitvoeren van deze plannen valt onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Meer informatie is te vinden in hoofdstuk 4 van de schoolgids. (Via het menu kunt u de schoolgids openen).

Marian te Borg, onderwijsassistent (di, wo), ondersteunt leerlingen in het kader van passend onderwijs bijvoorbeeld bij Pittige Plus Torens.