Medezeggenschapsraad

Voor het goed functioneren van de medezeggenschapsraad (MR) is het van groot belang dat als u problemen, vragen of ideeën heeft, u dit bij de MR meldt. Hiermee kan de MR vervolgens aan de slag, want de MR is er ook voor u!

Dit kan via het postvak van de MR in de koffiekamer of per mail MR-BeppinoSarto@skpo.nl Natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken op het schoolplein.

De huidige MR bestaat uit ouders en teamleden:     
Ouders: Iris Basantram (voorzitter), Nadia Hadi en Linda Vriens
Team: Ted Luiten, Richard van der Zande en Arjanne Sturm
                                            
Vergaderdata 2023-2024:
Woensdag 13 september 2023
Maandag 6 november 2023
Maandag 22 januari 2024
Maandag 25 maart 2024
Maandag 27 mei 2024