Spelbegeleiding

In de kleutergroepen staat spel centraal. Kleuters leren door te spelen en de wereld te imiteren. Het is de taak van de leerkracht om dit spel te begeleiden aan de hand van thematisch werken. Dit doen ze door de doelen van de methode Kleuterplein te verbinden in de hoeken in de klas. Tijdens de voorbereiding denken de leerkrachten goed na over hoe zij een spelverhaal kunnen opbouwen en uitbouwen door nieuwe impulsen te geven gedurende het thema.

Dit doen wij aan de hand van de 3 V's:
- Verkennen: We starten met het verkennen van het spel van de kinderen. We kijken en luisteren; wat zijn de kinderen aan het spelen? Waar ligt de betrokkenheid? Wat vinden de kinderen interessant?
- Verbinden: Wij sluiten aan bij het spel zonder hier verandering in aan te willen brengen. We stappen in de doen-alsof wereld van de kinderen en nemen een passende rol aan. We spelen mee, praten mee over het spel en over de verschillende spelrollen en betrekken ook andere kinderen erbij.
- Verrijken: We maken het spel rijker en uitdagender voor de kinderen door tijdens het spel te kijken of we bijvoorbeeld verdiepingsvragen kunnen stellen of een probleem kunnen in brengen. Hierdoor verhogen wij de betrokkenheid.

Hierbij is het ook van belang om de speelleeromgeving zo rijk mogelijk in te richten, zodat kinderen zich hierin kunnen ontwikkelen, dit doen we zowel binnen als buiten.