Privacybeleid


Iedere basisschool verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en van ouders en/of verzorgers. Dit is bijvoorbeeld nodig om de leerlingen in te schrijven en om onderwijs te verzorgen. Voor zover wij als basisschool zelfstandig voor eigen doeleinden persoonsgegevens verwerken, zijn wij hiervoor de verwerkingsverantwoordelijke. Dat betekent dat we ons moeten houden aan de relevante verplichtingen uit de geldende privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 is dit onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet bij de AVG. Daarnaast gelden er specifieke verplichtingen ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens uit onder andere de Wet op het Primair Onderwijs.
 
Een van de verplichtingen uit de AVG is de informatieplicht. Als verwerkingsverantwoordelijke moeten we u informeren over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Bijgevoegd 'Privacy Statement – Aanmelding en deelname aan onderwijs' is opgesteld in opdracht van de SKPO en we voldoen hiermee aan de informatieplicht. In dit 'Privacy Statement' hebben wij de meest voorkomende verwerkingen ten aanzien van het verzorgen van onderwijs beschreven in overeenstemming met de eisen die de AVG aan een privacystatement stelt. Ook hebben wij hierin de rol van de SKPO als schoolbestuur toegelicht.
 
Het 'Privacy Statement – Aanmelding en deelname aan het onderwijs' kunt u hier downloaden.

Deze website is ontwikkeld door Concapps BV. Via deze website is het mogelijk dat u gegevens verstrekt aan Beppino Sarto en/of aan Concapps. Voor de gevallen dat Concapps gegevens verwerkt in opdracht van Beppino Sarto, heeft de school een verwerkersovereenkomst gesloten. Het Concapps Privacy Statement en verdere informatie is te vinden op de website van Concapps.