Pittige Plus Torens

Plusleerlingen

In elke klas zitten snelle leerlingen, ook op onze school. Deze kinderen hebben vaak minder instructie nodig, hebben minder tijd nodig om nieuwe dingen te leren en halen vaak hoge scores. Maar ook zij moeten leren om zich in te spannen om te leren, door te zetten en te leren van hun eigen fouten. Zij krijgen in hun eigen groep onder meer verrijkingsopdrachten om op hun eigen niveau uitgedaagd te worden. Uit de groepen 5 t/m 8 werken meerdere kinderen aan deze plusactiviteiten onder begeleiding van Marian te Borg, onderwijsassistent Passend onderwijs. Tijd voor deelname aan deze Plusgroep wordt vrijgemaakt door te compacten: een deel van de inoefen- en herhalingsleerstof van het reguliere programma wordt voor hen geschrapt. Welke kinderen hiervoor in aanmerking komen wordt bepaald in overleg met de eigen leerkracht en de intern begeleider bovenbouw.

Pittige Plus Torens (PPT)

Pittige Plus Torens is een werkwijze met verrijkingsmateriaal, vooral bedoeld voor groep 4 t/m 8. Deze bevat “peper” projecten: pittige tot zeer pittige projecten met voor elk wat wils. De kinderen ontwikkelen hiermee het analytisch denken, het creatieve denken en het praktische denken. Bij elk project worden vaardigheden geoefend als: samenwerken, overleggen, beargumenteren, onderzoeken, zichzelf verdiepen, keuzes maken, ontwerpen, plannen, drie dimensionaal uitwerken, presenteren, zelfreflectie, etc.

In de Pittige Plus Torens-kast zitten rode en gele pepermapjes, gele toolboxen, groene peperboxen en allerlei aanvullende materialen. Aan de kleur en het aantal pepers is te zien hoe moeilijk een project is.

De rode pepers zijn het meest pittig. Elk project bevat een duidelijk stappenplan met regelmatige begeleidingsmomenten. De uitwerking en het resultaat staan van tevoren niet vast. Voorbeelden: Ontwerp de auto van de toekomst, Maak een stop-motionfilm. Voor sommige pluskinderen zullen deze projecten te hoog gegrepen zijn.

Bij de gele pepers wordt meer uitgelegd en kunnen kinderen zelf aan de slag volgens een stappenplan. Voorbeelden: Doe een interview, Een film bewerken, Een brochure maken.

In de groene peperboxen zit materiaal met uitlegwaaiers voor opdrachten, die vooraf wat meer vastliggen. De onderwerpen variëren van techniek tot creativiteit en taal. Voorbeelden: Mandala’s maken, Sensoren en alarm, Kristallen maken, Een brug van spaghetti, Maak een 4-talenkwartet. Deze projecten zijn geschikt voor alle plusleerlingen. Na een start met 1 groene peper kunnen kinderen, afhankelijk van de ervaringen en hun niveau, steeds moeilijker groene pepers kiezen en wellicht daarna op gele of rode pepers overstappen. Voor enkele kinderen blijven de groene pepers meer dan genoeg uitdaging bieden.

Peperprojecten

Een project wordt gestart met een aftrapgesprek waarin de kinderen samen met juf Marian de afspraken op het aftrapformulier noteren. Het stappenplan van het project wordt samen bekeken. We spreken af wanneer we weer overleg hebben, wanneer het af moet zijn en waarop het kind beoordeeld zal worden. Op een aftekenlijst noteert elk kind na de les waaraan hij/zij de volgende keer verder gaat werken, eventueel in overleg met juf Marian. Een project wordt afgesloten met een presentatie. De beoordeling van de peperprojecten wordt genoteerd en persoonlijke leerdoelen worden besproken. Bij elk rapport ontvangen deze leerlingen een apart plusrapport. Dit om aan te geven dat we hun inzet voor dit moetwerk belangrijk vinden. Ouders van kinderen uit de Plusgroep kunnen in november en februari intekenen voor een voortgangsgesprek of rapportgesprek met juf Marian.

In hun verrijkingsmap worden alle projecten verzameld. De kinderen werken zelfstandig alleen of in een klein groepje aan een project, in de eigen klas of onder begeleiding van juf Marian in de Plusgroep. Op de site van Pittige Plus Torens kunnen ze achtergrondinformatie over hun project opzoeken. Ook kunnen ze bij de peperprojecten van kinderen van andere groepen een kijkje nemen of hulp bieden en vragen stellen aan medeleerlingen. Zo ontstaan er ook groepjes van kinderen uit verschillende klassen.

Bij de aanvang van elk schooljaar organiseren wij voor ouders van kinderen uit de Plusgroep een informatieavond.

Meer informatie: http://creativekidsconcepts.com/pittigeplustorens/