Kinderopvang

In hetzelfde gebouw is een professionele kinderopvang gevestigd van Korein Kinderplein. De kinderen worden opgevangen in ruime groepsruimtes met veel licht, bij de buitenschoolse opvang (BSO) is er een atelier. Ook onze ruime hal met podium en de speelzaal worden door Korein gebruikt. Niet alleen kinderen van de basisschool kunnen hier terecht voor voorschoolse en naschoolse opvang, er zijn ook groepen voor kinderen vanaf 0 jaar: dagopvang en peuterwerk. De opvang werkt met de VVE-methode Peuterplein, waarmee extra aandacht wordt gegeven aan de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind.

​Voor ouders en leerlingen is het fijn dat de basisschool en de opvang in hetzelfde gebouw zitten. Kinderen die bij dagopvang of peuterwerk zitten, komen spelenderwijs al in contact met groep 1 van de Beppino Sarto. De basisschoolkinderen lopen binnen het gebouw van voorschoolse opvang naar de klas en/of van de klas naar de buitenschoolse opvang. En de opvang en de basisschool werken samen bij diverse activiteiten.

​Meer informatie over kinderopvang bij Korein kinderplein: