Activiteitencommissie

De werkgroepen worden bemand door leerkrachten en ouders. Voorafgaand aan ieder feest zal de werkgroep een oproep doen aan ouders om mee te helpen/te ondersteunen. Samen zetten zij zich in om bijv. het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnavalsfeest, de sport- en speldag, het schoolreisje, enz tot een mooi feest en/of mooie dag te maken.
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich voor een bepaalde werkgroep opgeven. Elke klas heeft één of twee contactouders. Ze worden geworven aan het begin van het schooljaar en vormen de verbinding tussen de groepsleerkracht en de ouders.