Bibliotheek - Uitleeninformatie

De Bibliotheek op Spilcentrum Burghplan

Spilcentrum Burghplan heeft sinds mei 2013 een eigen bibliotheek voor de kinderen van de basisschool.
Sinds oktober 2019 heeft korein binnen ons spilcentrum een eigen uitleenpunt gekregen met boeken speciaal gericht op baby's en peuters.  
De kinderen kunnen hier boeken lenen voor thuis en voor gebruik op school.

Openingstijden
Maandag (gr. 4 t/m 8) en dinsdag (gr. 1-2 & 3) van 8.30 – 10.30 uur. De uitleenmomenten worden begeleid door biebmoeders.
Maandag en donderdag (korein baby's en peuters) van 14:30 – 15:00 uur. De uitleenmomenten worden begeleid door een pedagogisch medewerker.

Bibliotheekpasje
Alle kinderen hebben een schoolbibliotheek-pasje gekregen. Het schoolpasje kan alleen onder schooltijd worden gebruikt en wordt door de leerkracht op school bewaard. 
Alle baby's en peuters hebben een bibliotheek-pasje gekregen. Het pasje wordt bij korein door de pedagogisch medewerkers bewaard. 

Aantal boeken
De kinderen mogen maximaal 3 boeken lenen uit de schoolbibliotheek.
Extra boeken kunnen worden geleend in de centrale vestiging in de Witte Dame (Emmasingel 22). Voor openingstijden en informatie kunt u terecht op de site http://www.bibliotheekeindhoven.nl

Uitleentermijn
De boeken kunnen 3 weken worden geleend. Daarna kan de leentermijn met 3 weken worden verlengd. Dit kan door de boeken op school opnieuw te scannen, maar verlengen kan ook thuis via ‘mijnbibliotheek’ op www.bibliotheekeindhoven.nl. U kunt ook gebruik maken van de smartphoneapp ​Bibliotheek Eindhoven.
Voor verlengen is het pasnummer voor nodig. Ouders van de basisschoolleerlingen kunnen bij het pasnummer opvragen bij Juffrouw Marie-José.

Terugbrengen
De kinderen van groep 1-2 leveren de boeken op maandag in. Onder de kapstok staat een bak bij iedere groep waar de tasjes ingezet kunnen worden. Op dinsdag mogen de kinderen nieuwe boeken lenen. Groep 3 t/m 8 leveren de boeken in en lenen op maandag en dinsdag als de bibliotheek open is. Op andere dagen kunnen de boeken ingeleverd worden in de inleverbus.

Herinnering via e-mail
Als de uitleentermijn bijna verstreken is, wordt er een e-mail verstuurd met het verzoek om de boeken in te leveren. We gaan ervan uit dat iedereen zich houdt aan de uitleentermijn en zorgvuldig omgaat met de boeken.

Informatie en contact
Op maandag en dinsdag zijn er biebmoeders aanwezig om vragen te beantwoorden en de kinderen te helpen met lenen. Voor verdere vragen over de bibliotheek kunt u terecht bij: Marie-José Swart (leerkracht en leescoördinator op school) m.swart@skpo.nl of Annely Kesseleer (media coach, bibliotheek Eindhoven) a.kesseleer@bibliotheekeindhoven.nl